Producten van Zense

 

Introductie
De mens achter Zense
Diensten van Zense
Producten van Zense
Referenties van Zense
Videoproductie

Vanuit de ervaring in de praktijk en de gesignaleerde behoeftes bij bedrijven en organisaties, heeft Zense Management eigen producten ontwikkeld. Deze workshops zijn als basis in modulevorm flexibel opgebouwd. Voorafgaand aan de uitvoering wordt de opbouw en de inhoud aangepast en afgestemd op de deelnemers en de opdrachtgever.

Workshop "Spirituele coaching door dienend leiderschapģ"

De workshop geeft een nieuwe en verfrissende kijk op reeds lang bestaande en veel voorkomende problemen bij het werken met mensen in organisaties.

Bij het begeleiden en coachen van mensen in een organisatie is een intuÔtief leider vanuit hogere normen en waarden op dienende wijze gericht op zichzelf, op anderen en op de doelen.

In de workshop wordt men in de gelegenheid gesteld zichzelf een spiegel voor te houden. Door de inbreng van dagelijkse praktijkervaringen wordt inzicht verkregen in het eigen functioneren. 

De workshop is er op gericht om de deelnemers te leren daadwerkelijk bespreekbaar te maken, wat er bij hem of haar leeft.

Er zijn verschillende uitvoeringsvormen mogelijk voor de workshop:

bullet

Een workshop gericht op leiderschapstijl en managementvaardigheden voor individuele deelnemers die open staan voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling en werkzaam zijn in verschillende organisatie.

bullet

In-company training, waarbij de inhoud nauw afgestemd wordt op de lopende zaken in de organisatie en gericht is op de vooraf geformuleerde doelstellingen.

Workshop Team Development

De deelnemers aan de workshop zijn 'ervaren' leden van een team dat deel uitmaakt van de leiding of het management bij een organisatie. Door hun positie in de organisatie zijn de deelnemers ook allen teamleiders, in dit team of wel deeluitmakend van een ander team of werkzaam in projecten.

Workshop Team DevelopmentIn de workshop worden de deelnemers bewust gemaakt van de diverse eigenschappen en uitgangspunten die gelden in een team en waar, voor het goed functioneren van het team, iedereen aan moet voldoen, zoals onder andere de eisen, de normen, de afstemming (teamgeest), de ingrediŽnten en de voorwaarden. Middels verbindingen die worden gelegd naar de eigen praktijksituatie wordt inzicht gegeven in de werking van deze aspecten op de prestaties van het team. Uiteindelijk moet het resultaat, dat wordt verwacht van het team als geheel, kunnen worden doorvertaald naar verantwoordelijkheden voor iedereen individueel als onderdeel van het team. Ieder teamlid moet zich ten volste bewust zijn wat er van hem of haar wordt verwacht en wat ieders bijdrage is om het team als eenheid te laten functioneren en wat zij of hij als dienend leider te doen heeft.

Aspecten die in de workshop worden belicht, zijn:

bullet

Waarden en normen van de werkomgeving

bullet

Bewustwording van de talenten en behoeften van de teamleden

bullet

Afgestemd commitment van leden van een team naar de doelen van de organisatie

bullet

Komen tot resultaat in werkvreugde en prestatie

bullet

Uitdragen van wat men heeft geleerd naar anderen

 

Videoproducties

Op YouTube zijn verschillende videoproducties van Zense of waar Zense aan heeft meegewerkt gepubliceerd.

 

 

De potentie in iedere mens is de bron van energie voor de organisatie.

 

Introductie ] De mens achter Zense ] Diensten van Zense ] [ Producten van Zense ] Referenties van Zense ] Videoproductie ]

Zense Management     van der Meerstraat 40     2023 DZ Haarlem

tel.: +31 23 5261684     e-mail: info@zense.nl

Voor vragen of opmerkingen over deze website: webmaster@zense.nl.
Copyright © 2011 Zense Management
Laatst bijgewerkt: 07 mei 2014