Referenties van Zense

 

Introductie
De mens achter Zense
Diensten van Zense
Producten van Zense
Referenties van Zense
Videoproductie

Referenties van uitgevoerde werkzaamheden in de praktijk zijn ondermeer:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat te Haarlem

bullet

In-company training Team Development met ondersteunend directieteam afdeling Noord-Holland
bullet

CreŽren van een open, heldere en integere werkomgeving

bullet

Wezenlijke communicatie waarin ware meningen en wat gezegd moet worden, in wat leeft, wordt geuit

bullet

Accenten leggen op drijfveren, werkvreugde, zingeving en motivatie

bullet

Definitie van de doelstellingen en verantwoordelijkheden van het team en de leden

bullet

Persoonlijke begeleiding in de vorm van individuele gesprekken met leden van een team om te komen tot authentieke essenties, om van daaruit beslissingen te kunnen nemen in lijn met de eigen persoonlijke ontwikkeling, gericht naar team- en organisatiedoelstellingen.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat te Den Haag

bullet

Faciliteren bij het opstartproces van een nieuw team
bullet

Rubriceren en formuleren van de doelstellingen

bullet

Aanzet, te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak

bullet

Globale fasering van het project

bullet

De aanloop naar de samenwerking in het team; normen en waarden in het team

Marc Bohle Gevelwerken te Amsterdam

bullet

Management activiteiten gericht op structurering van de bedrijfsvoering en professionalisering van de organisatie.
bullet

Inventarisatie van de bedrijfsvoering

bullet

Aanbrengen van structuur in alle bedrijfsprocessen

bullet

Blijvend bewaken en bijstellen van de structuur op basis van de toepasbaarheid

bullet

Invoeren en implementeren automatisering, met de nieuwe structuur als uitgangspunt, voor verdergaande verbetering van de efficiency

bullet

Ontwikkeling strategie en beleid op de middellange termijn

bullet

De gehele organisatie van Marc Bohle is nauwgezet in kaart gebracht. Deze analyse is helder en heeft waardevolle lessen naar de toekomst voor het bedrijf.

bullet

De door de directie genomen en doorgevoerde maatregelen zijn het bedrijf ten goede zijn gekomen. Dit laat zich zien in de reeds ondernomen en doorgevoerde veranderingen, die zich inmiddels al hebben vertaald naar positieve financiŽle bedrijfsresultaten.

CTL Videogroup te Haarlem

bullet

Persoonlijke begeleiding middels individuele gesprekken met medewerkers van de organisatie op zowel zakelijk als persoonlijk gebied. Het stimuleren en bevorderen van de individuele ontwikkeling en bewustwording van de betreffende persoon staat hierbij centraal.

V.O.F. Bronsgieterij De Kameleon te Haarlem

bullet

Interim management; in nauwe samenwerking met verschillende mensen uit het netwerk wordt gewerkt om beleid uit te zetten en duurzaam door te voeren in de organisatie. De doelstelling is om de organisatie middels structuur en heldere procedures in de project- en financiŽle administratie, de logistiek en in de productie, op zo kort mogelijke termijn, beheersbaar en controleerbaar te maken. Daarnaast maken kostenreductie en efficiencyverbetering in de productie en acties in marketing en de promotie onderdeel uit van de werkzaamheden.
Bij aanvang verkeerde het bedrijf in sursťance van betaling. Als resultaat van de werkzaamheden is, binnen de door de rechter gestelde termijn en naar tevredenheid van alle schuldeisers, een akkoord bereikt. Het akkoord kon volledig uit eigen middelen worden gefinancierd en het bedrijf is op eigen kracht doorgestart.

Home Energy

bullet

Marketing management; in nauwe samenwerking met verschillende mensen uit het netwerk wordt een marketing concept uitgedacht en opgezet voor duurzame energie opwekkers. Hierop volgend wordt een commerciŽle workshop ontwikkeld die wereldwijd aan distributeurs wordt getraind. De website, de huisstijl en de brochures van de producten zijn gebaseerd op het concept ontworpen en gerealiseerd.

Leskracht

bullet

Organisatieontwikkeling, productie, marketing, audiovisuele producties en grafische vormgeving.

 

Introductie ] De mens achter Zense ] Diensten van Zense ] Producten van Zense ] [ Referenties van Zense ] Videoproductie ]

Zense Management     van der Meerstraat 40     2023 DZ Haarlem

tel.: +31 23 5261684     e-mail: info@zense.nl

Voor vragen of opmerkingen over deze website: webmaster@zense.nl.
Copyright © 2011 Zense Management
Laatst bijgewerkt: 07 mei 2014